Privacyverklaring

Wij zijn verheugd met uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten. In dit document willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken als u onze webpagina’s bezoekt.

(1) Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u als persoon betrekking hebben, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) VVerantwoordelijke conform art. 4 par. 7 EU algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de ondernemingen zijn van WKS Druckholding GmbH: WKS Print Partner GmbH, Westendstraße 1, 45143 Essen; Westens Druckereibetriebe GmbH, 45143 Essen; Kraft-Schlötels GmbH, Industriestraße 3, 41849 Wassenberg; Strube Druck & Medien GmbH, Stimmerswiesen 3, 34587 Felsberg; Inline Rollenoffset Ploch & Strube GmbH, Im Oberen Weidig 6, 98631 Grabfeld.

Onze verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming kunt u bereiken via datenschutz[at]wksgruppe.de of via ons postadres met de vermelding “der Datenschutzbeauftragte”.

(3) Als u met ons contact opneemt via e-mail of via een contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. De hiertoe benodigde gegevens worden door ons verwijderd, zodra de opslag hiervan niet meer noodzakelijk is, of we beperken de verwerking ervan indien er een wettelijke bewaringstermijn bestaat.

(4) Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

(1) U hebt ten opzichte van ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

– het recht op informatie,
– het recht op correctie of verwijdering,
– het recht op beperking van de verwerking.
– het recht op bezwaar tegen de verwerking,
– het recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

(2) Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

(1) Als u de website slechts voor informatieve doeleinden gebruikt, verzamelen wij alleen persoonsgegevens die uw browser automatisch overdraagt. Elke toegang tot een webpagina van WKS Druckholding GmbH wordt opgeslagen in een protocolbestand. In het protocolbestand worden de volgende gegevens opgeslagen en verwerkt, die na 10 dagen worden verwijderd (de wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 lid 1 eerste volzin sub f AVG):

– IP-adres,
– datum en tijd van de toegang,
– overdrachtsprotocol
– browser
– besturingssysteem
– serverterugmelding

Na het beëindigen van de communicatie wordt het IP-adres geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden verwerkt.

(2) Aanvullend op de hiervoor genoemde gegevens worden tijdens uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een door uw browser aangewezen plaats op uw harde schijf worden opgeslagen en waarin de locatie die het cookie plaatst (in dit geval door ons) bepaalde gegevens opneemt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Deze dienen om het gehele internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. U kunt de opslag van cookies verhinderen via instellingen in uw browser. Mogelijk wordt hierdoor het gebruik van de website beperkt.

(1) Op deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Hiermee kunnen wij interactieve kaarten rechtstreeks in de website weergeven en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.

(2) Door de website te bezoeken ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website bezoekt. Bovendien worden de bij § 3 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit wordt uitgevoerd ongeacht of u al dan niet via een gebruikersaccount bij Google bent ingelogd. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegevoegd. Als u niet wilt dat de gegevens aan uw Googleprofiel worden toegevoegd, moet u zich bij Google afmelden voordat u op de knop ‘Activeren’ drukt. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of op behoefte afgestemde vormgeving van hun website. Een dergelijke beoordeling vindt met name plaats (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het genereren van op behoefte afgestemde reclame en voor het informeren van andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website. U kunt bezwaar maken tegen het aanmaken van dergelijke gebruikersprofielen, waarbij u zich hiervoor tot Google moet wenden.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de plugin-aanbieder kunt u nalezen in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privésfeer te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS, waarbij Google de EU-US Privacy Shield naleeft, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

In de hiernavolgende weergave wordt een overzicht vermeld van externe aanbieders (derden) met bijbehorende inhoud en links naar hun privacyverklaringen, die meer informatie geven over de verwerking van gegevens en, zoals al is vermeld, over de bezwaarmiddelen (de zgn. ‘opt-out’).

(1) Externe lettertypen van Google, LLC., https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). Externe lettertypen van Google, LLC., https://www.google.com/fonts (‘Google Fonts’). De Google Fonts worden ingebed na een serveroproep bij Google (normaal gesproken in de VS). Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

(2) Externe code van het JavaScript-frameworks ‘jQuery’, ter beschikking gesteld door de derdenaanbieder jQuery Foundation, https://jquery.org.

(1) Op de website van de WKS Gruppe worden geen zgn. plugins van sociale netwerken toegepast. Wij stellen slechts links naar de afzonderlijke derdenaanbieders ter beschikking. Na het volgen van deze hyperlinks aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de betreffende inhoud en bepalingen inzake de gegevensbescherming.

(1) Als u vragen hebt over onze privacyverklaring verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via datenschutz[at]wksgruppe.de.

Stand: januari 2019