Gegevens

WKS Druckholding GmbH

Industriestraße 3

41849 Wassenberg

Phone:
Fax:
E-Mail:

+49 (0) 24 32/49 01 –  0
+49 (0) 24 32/49 01 – 75 29
info [at] wksgruppe [dot] de

CEO: Dr. Ralph Dittmann
hoofdzetel: Wassenberg
Handelsregister: Amtsgericht Aachen, HRB 15519
USt-INdr: DE 271 676 795
BTW nr. 210 / 5719 / 2292

Juridische mededelingen

Copyright 2013 WKS Druckholding GmbH. Alle rechten voorbehouden. De inhoud inclusief  de foto’s en het ontwerp van de website  van WKS Druckholding GmbH zijn beschermd door het auteursrecht en andere wetten voor de bescherming van het intellectueel eigendom. De verspreiding of wijziging van de inhoud van deze pagina’s of de frames of soortgelijke maatregelen zijn niet toegestaan​​. Daarnaast kan de inhoud niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

De door WKS Druck Holding GmbH aan u verstrekt informatie op haar website informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig vernieuwd. Ondanks deze zorgvuldige controle, kan de nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd. WKS DruckHolding GmbH sluit alle aansprakelijkheid of garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie van deze website uit. Dit geldt met name voor hyperlinks, die verwezen naar websites van derden. Dit zijn websites van derden waarover wij geen controle hebben. Daarom sluit WKS DruckHolding GmbH iedere aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites uitdrukkelijk uit. WKS Druck Holding GmbH is ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites. WKS Druck Holding GmbH behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzingen of aanpassing te maken in de informatie of de gegevens. De WKS Druck Holding GmbH is niet verplicht om toekomstige vooruitblikkende verklaringen bij te werken. Aansprakelijkheid voor dergelijke verklaringen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Tenzij anders aangegeven, zijn logo’s en beelden op de website  van WKS Druckholding GmbH beschermd, volgens de rechten van  het  merkenrecht.

WKS DruckHolding GmbH wil graag een innovatieve en informatieve website presenteren. Wij hopen dat deze aan uw verwachtingen we voldoen. Wij willen erop wijzen dat de intellectuele eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten wettelijk is beschermd. Deze website verleent geen licentie voor gebruik van de intellectuele eigendom van WKS Druck Holding GmbH. Duplicatie, verspreiding, reproductie en verdere transmissie en ander gebruik is verboden zonder schriftelijke toestemming van de WKS Druck Holding GmbH.

© Fotolia.com / wajan / jos / adimas / Iakov Kalinin / Pakhnyushchyy

Website

concept, tekst, design en realisatie: www.creneo.com