Contactformulier

Als u via e-mail of via het contactformulier contact met ons wilt opnemen, verzoeken wij u vriendelijk om ons uw toestemming te verlenen voor het gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens. De bij de contactopname door u verstrekte gegevens zullen wij uitsluitend gebruiken om correspondentie met u te voeren. De hiertoe benodigde gegevens worden door ons verwijderd, zodra de opslag hiervan niet meer noodzakelijk is, of we beperken de verwerking ervan indien er een wettelijke bewaringstermijn bestaat.